Partnerzy


Piątek 27.04.2018

Godziny lekcyjne

1. 800 - 845                   

2. 855 - 940

3. 950 - 1035            

4. 1055 - 1140

5. 1200 - 1245          

6. 1250 - 1335

7. 1340 - 1425

1035 - 1055 - przerwa obiadowa dla SP

1140 - 1200 - przerwa obiadowa dla GIM

Licznik

liczba odwiedzin: 689695

informacja dla Rodziców i uczniów

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym

   

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do

Oddziałów Przedszkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym

 

Na podstawie art. 158  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym nr 6/2018 z dnia 01 marca 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 1.zakwalifikowała na rok szkolny  2018/2019 niżej wymienionych kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię kandydata (w porządku alfabetycznym)

1.

Baranowski Igor

2.

Fornal Jakub

3.

Kasprzak Aleksandra

4.

Kapuścińska Hanna

5.

Policha Cezary

6.

Skubisz Maja

7.

Szewczyk Iga

8.

Toczony Bartosz

9.

Tymicka Lena

10.

Wawrzysiuk Martyna

 

2.nie zakwalifikowała na rok szkolny 2018/2019: brak

Wielkanoc

"Wielkanocne tradycje w niepodległej Polsce" - pod takim hasłem przygotowaliśmy w naszej szkole widowisko słowno-muzyczne. Zaproszeni goście mogli uzyskać odpowiedzi na pytania: Jak wyglądała Wielkanoc w dworku szlacheckim? Co jedzono na śniadanie w bogatym domu mieszczańskim? Jak przygotowywali się do Wielkanocy chłopi? Kto dbał o zachowanie polskiej tradycji i kultury w latach niewoli?  W jaki sposób Polacy spędzali Święta Wielkanocne podczas emigracji w różnych krajach świata?

fotorelacja: https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-%C5%81opienniku-Nadrzecznym-555518094518572/?hc_ref=ARTNalOZ7M1bV37OTtDL-5BEUKLH3pXJOqnvrTPV3YWpdZHS8Q7pKLOP8nWfJnl7FAI

"Lubelszczyzna dla Syrii"


Do dnia 27 marca prowadzona jest w naszej szkole zbiórka funduszy w ramach akcji "Lubelszczyzna dla Syrii". Celem tego przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone w czasie działań wojennych. Potrzebne są także fundusze na odbudowę szkół. Akcja objęta jest honorowym patronatem wojewody lubelskiego  Przemysława Czarnka.
Szkolne Koło Wolontariatu przystąpiło do zbiórki po przeczytaniu apelu Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na terenie szkoły rozwiesiliśmy plakaty promujące akcję i zachęcające do przekazywania datków, nie tylko podczas zbiórki, ale także poprzez wysyłanie sms-ów i wpłaty na podany nr konta.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy chcą włączyć się w tę akcję. Mamy nadzieję, że dzięki zebranym środkom uda nam się dołożyć choćby  małą cegiełkę do odbudowy zniszczonych przez wojnę domów w Syrii. Więcej informacji:  www.lubelszczyznadlasyrii.pl/

Dyrektor Mariusz Sapko

                    

Harmonogram zajęć dodatkowych z uczniami, realizowanych w ramach projektu pn. „Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwoju uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym”,

Harmonogram zajęć dodatkowych tj. grafika komputerowa oraz zajęcia kompetencji cyfrowych DigComp z uczniami realizowanych w ramach projektu  pn. „Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwoju uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym”.

 

Harmonogram_zajec_dodatkowych_realizowanych_w_ramach_projektu.docx

Nabór do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej 2018/2019

Dyrektor Szkoły Postawowej w Łopienniku Nadrzecznym ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2018/2019

Wnioski  o przyjęcie dziecka  można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w termie określonym w harmonogramie rekrutacji.

harmonogram_rekrutacji_do_oddzialu_przedszkolnego_2018.19(1).docx

harmonogram_rekrutacji_do_klasy_I_szkoly_podstawowej_2018.19.docx

Harmonogram zajęć dodatkowych z uczniami, realizowanych w ramach projektu pn. „Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwoju uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym”,

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Harmonogram przewozów na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram przewozów na rok szkolny 2017/2018

Trasa nr 1

Kurs poranny - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 700 – Zakręcie - Majdan Krzywski – Nowiny - Kolonia Krzywe – Łopiennik Górny – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym 

- 730  - Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia (trasa za kościołem) – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym.

- 750  - Zakończenie przewozu 

Kurs powrotny - przewóz dzieci z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:
 1435- Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia (trasa za kościołem) – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym.

1450- Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym - Łopiennik Górny – Kolonia Krzywe – Nowiny -  Majdan Krzywski – Zakręcie

- l510- Zakończenie przewozu

Trasa nr 2

Kurs poranny - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 700 - Gliniska - Krzywe – Olszanka - Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

- 730 Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia - Zespół Szkół
w Łopienniku Nadrzecznym

- 750  - Zakończenie przewozu porannego

Kurs powrotny - przewóz dzieci z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- l435 – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

- 1450 - Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Olszanka – Krzywe – Gliniska

- 1510  - Zakończenie przewozu.

Trasa nr 3

Kurs poranny  - przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym i Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 700- Łopiennik Podleśny – Szkoła Podstawowa w  Łopienniku Dolnym 

- 715- Szkoła Podstawowa w  Łopienniku Dolnym – Borowica - Szkoła Podstawowa w  Łopienniku Dolnym 

- 730- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – Kolonia Dobryniów - Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

- 745- Zakończenie przewozu porannego.

Kurs powrotny- przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym i z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 1245 – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym

- l310- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym - Łopiennik Podleśny - Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym

- l330- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – Borowica - Szkoła Podstawowa
w Łopienniku Dolnym

- l350- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym - Kolonia Dobryniów - Zespół Szkół
w Łopienniku Nadrzecznym

- 1435- Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Podleśny - Kolonia Dobryniów Borowica – Żulin

1520- zakończenie przewozu.

Wiadomości

 •  

   

 • 5 kwietnia 2014 roku odbyły się Eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski w Badmintonie w Zamościu. Klub UKS „Amicus”  reprezentowali zawodnicy Mateusz Chemicz i Kamil Zawada, którzy po zwycięskich pojedynkach w grze podwójnej wywalczyli awans do indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w Badmintonie, które odbędą się w Kępnie. Jest to duży sukces naszych zawodników, z którego się cieszymy i gratulujemy takiego wyniku.

  Sukces w badmintonie! - Obrazek 1

 • Temat : Profilaktyka a  Ty . Warsztaty edukacyjno- profilaktyczne Spektakl pt „ trzy razy nie”

            Zajęcia warsztatowe przeprowadzone były  w klasie II a gimnazjum w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym w miesiącu listopad- grudzień. PaT to program skierowany przede wszystkim do młodzieży, ale również do nauczycieli i rodziców. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień poprzez:

 •     Dzieci z przedszkola w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym jak co roku 25 listopada obchodziły  Światowy Dzień Pluszowego Misia zorganizowanego przez panią Wiolę i Dorotkę z biblioteki szkolnej.

     Tegoroczne święto  rozpoczęło się głośnym  STO LAT dla wszystkich misiów przyniesionych przez dzieci do przedszkola. Tego dnia biblioteka przekształciła się w „Misiolandię” pełną misiów.

 • 30.11.1999

  Rozśpiewany Łopiennik
  I Przegląd Piosenki Patriotycznej


   

  20.11.2013r. w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym odbył się I Przegląd Piosenki Patriotycznej. Ideą konkursu była edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.
  Organizatorami konkursu byli:
  1.  Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
  2   Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym
  Honorowy patronat pełnił Wójt Gminy  Łopiennik. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

  Uczestnicy konkursu wystąpili w  4  kategoriach wiekowych:
    -  I    kategoria soliści szkoła podstawowa
    -  II   kategoria  soliści          gimnazjum
    - III   kategoria zespoły         szkoła podstawowa
    - IV  kategoria zespoły         gimnazjum

Ogłoszenie

Pesel na legitymacji

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych na legitymacjach szkolnych powinien znajdować się numer pesel ucznia.

W związku z powyższym wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym winni niezwłocznie zgłosić się do sekretariatu szkoły celem wpisania nr Pesel i opatrzenia go pieczęcią urzędową szkoły.

Nr Pesel na legitymacji szkolnej umożliwi weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ oraz daje możliwość korzystania z uprawnień do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL i pieczęci urzędowej szkoły traktowane są jako nieważne.

 Wymiana legitymacji

Legitymacje wydane na druku MENiS- II/180/2 są nieważne i podlegają wymianie. W tym celu uczeń powinien dostarczyć aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz zwrócić poprzednią legitymację.

 Wydanie duplikatu legitymacji

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji wydanej na druku MEN-I/50/2 należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.- wpłata na rachunek bankowy:

Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Oddział w Łopienniku

                               nr konta: 53 8200 1018 2002 1800 0462 0017

z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji; imię i nazwisko ucznia

Duplikaty legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.

Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni od wniesienia opłaty.

 Prosimy, by sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń, legitymacji itp. w okresie wakacyjnym nie zostawiać na ostatnią chwilę i odpowiednio wcześniej zgłosić się do szkoły. Zachęcamy również do wcześniejszego kontaktu telefonicznego 82 577 33 17.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

ogloszenie_o_naborze_RPWL.12.2.gimnazjumdocx.docx

ogloszenie_o_naborze_RPWL.12.2podstawowa.docx

 

Informacja o wyborze oferty w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

 

Informacja_o_wyborze_oferty__-_Szkola_Podstawowa.PDF

Informacja_o_wyborze_oferty_-_Gimnazjum.PDF

Dziennik Uonet+

Poniżej link do strony z dziennikiem elektronicznym oraz procedura pierwszego logowania celem ustalenia indywidualnego hasła dostępu. Pierwsze logowanie jest możliwe dla osób, których adres e-mail został przekazany do szkoły i wprowadzony do bazy (wychowawcy dla rodziców i uczniów, administrator dla nauczycieli). W wypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z w/w.

Dziennik elektroniczny ZS: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalopiennikgorny

Instrukcja pierwszego logowania: uonetplus - pierwsze logowanie.pdf

Wiadomości

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
  Łopiennik Nadrzeczny 5a,
  22-351 Łopiennik Górny
 • (082)577-33-17
  fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć