• Nauczyciele

     • Janik Ewa – p.o. Dyrektora
     • Grzesiak Dorota – Wicedyrektor 
     • Barańska Monika
     • Bełcik Jerzy
     • Bielesza Bożena
     • Boruczenko – Sieńczyk Anna
     • Ćwirzeń Beata
     • Dariusz Jagiełło
     • Dega Małgorzata
     • Duda Leszek
     • Huba Dorota
     • ks. Bucior Mirosław
     • Kulik Wioletta
     • Łagowska Anika
     • Maciejewska Dorota
     • Maj Jerzy
     • Rybak Bożena
     • Rycyk Grzegorz
     • Sachar Janina
     • Sapko Mariusz
     • Skrzypa Angelika
     • Stępniowska Beata
     • Szymaniak Marzena
     • Toczona Krystyna
     • Zabłocka Luiza