• Skład RR

    • Przewodnicząca: p. Aneta Majewska

     Z-ca przewodniczącego: p. Barbara Rybak

     Sekretarz: p. Joanna Górniak

     Skarbnik: p. Mariola Trojanowska