Nawigacja

Partnerzy






Sobota 06.02.2016

Godziny lekcyjne

1. 800 - 845                   

2. 855 - 940

3. 950 - 1035            

4. 1055 - 1140

5. 1200 - 1245          

6. 1250 - 1335

7. 1340 - 1425

1035 - 1055 - przerwa obiadowa dla SP

1140 - 1200 - przerwa obiadowa dla GIM

Licznik

Ilość odwiedzin: 366328

Ferie zimowe

Poniżej informacja o feriach zimowych dla dzieci rolników

informacja_ferie_2016.pdf

Zebranie rodziców

Uprzejmie informujemy, że dnia 04. 02. 2016 r . o godz. 16:00 odbędzie się zebranie rodziców.
Serdecznie zapraszamy.
 

Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

z  zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z  zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

z  zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z  zakresu matematyki – godz. 11:00

 

język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016.
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/01_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazjalny_wer_OKE_w_Krakowie.pdf


Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20150907_Informacja_GIMNAZJUM_calosc.pdf  

Sprawdzian szóstoklasisty

TERMIN SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 
Termin sprawdzianu - 05 kwiecień 2016 r.
- część 1 - język polski i matematyka - godz. 9:00, czas trwania 80 minut
- część 2 - język obcy nowożytny - godz. 11:45, czas trwania 45 minut

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016.
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/01_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazjalny_wer_OKE_w_Krakowie.pdf


Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania sprawdzianu
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20150907%20Informacja%20SPRAWDZIAN%20calosc.pdf 

 

Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

Ogłoszenie

Informator o konkursach przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2015/2016

KONKURSY_PRZEDMIOTOWE_2015_2016.pdf

Lista dzieci przyjętych do przedszkola

Szkolny zestaw podręczników 2015/2016

Ogłoszenie

Pesel na legitymacji

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych na legitymacjach szkolnych powinien znajdować się numer pesel ucznia.

W związku z powyższym wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym winni niezwłocznie zgłosić się do sekretariatu szkoły celem wpisania nr Pesel i opatrzenia go pieczęcią urzędową szkoły.

Nr Pesel na legitymacji szkolnej umożliwi weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ oraz daje możliwość korzystania z uprawnień do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL i pieczęci urzędowej szkoły traktowane są jako nieważne.

 Wymiana legitymacji

Legitymacje wydane na druku MENiS- II/180/2 są nieważne i podlegają wymianie. W tym celu uczeń powinien dostarczyć aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz zwrócić poprzednią legitymację.

 Wydanie duplikatu legitymacji

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji wydanej na druku MEN-I/50/2 należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.- wpłata na rachunek bankowy:

Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Oddział w Łopienniku

                               nr konta: 53 8200 1018 2002 1800 0462 0017

z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji; imię i nazwisko ucznia

Duplikaty legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.

Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni od wniesienia opłaty.

 Prosimy, by sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń, legitymacji itp. w okresie wakacyjnym nie zostawiać na ostatnią chwilę i odpowiednio wcześniej zgłosić się do szkoły. Zachęcamy również do wcześniejszego kontaktu telefonicznego 82 577 33 17.

Informacja dla rodziców!

Informacja o zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową oraz harmonogram reform w kolejnych latach. Znajdziecie tu Państwu także informacje nt. procesu aplikowania o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników.

Plakat_informacyjny_dla_rodzicow.pdf

Informacja_dotyczaca_harmonogramu_reformy_w_kolejnych_latach.pdf

Dziennik Uonet+

Poniżej link do strony z dziennikiem elektronicznym oraz procedura pierwszego logowania celem ustalenia indywidualnego hasła dostępu. Pierwsze logowanie jest możliwe dla osób, których adres e-mail został przekazany do szkoły i wprowadzony do bazy (wychowawcy dla rodziców i uczniów, administrator dla nauczycieli). W wypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z w/w.

Dziennik elektroniczny ZS: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalopiennikgorny

Instrukcja pierwszego logowania: uonetplus - pierwsze logowanie.pdf

Wiadomości

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
    Łopiennik Nadrzeczny 5a,
    22-351 Łopiennik Górny
  • (082)577-33-17
    fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć