Nawigacja

Partnerzy


Sobota 01.08.2015

Godziny lekcyjne

1. 800 - 845                   

2. 855 - 940

3. 950 - 1035            

4. 1055 - 1140

5. 1200 - 1245          

6. 1250 - 1335

7. 1340 - 1425

1035 - 1055 - przerwa obiadowa dla SP

1140 - 1200 - przerwa obiadowa dla GIM

Licznik

Ilość odwiedzin: 301210

Ogłoszenie

Pesel na legitymacji

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych na legitymacjach szkolnych powinien znajdować się numer pesel ucznia.

W związku z powyższym wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym winni niezwłocznie zgłosić się do sekretariatu szkoły celem wpisania nr Pesel i opatrzenia go pieczęcią urzędową szkoły.

Nr Pesel na legitymacji szkolnej umożliwi weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ oraz daje możliwość korzystania z uprawnień do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL i pieczęci urzędowej szkoły traktowane są jako nieważne.

 Wymiana legitymacji

Legitymacje wydane na druku MENiS- II/180/2 są nieważne i podlegają wymianie. W tym celu uczeń powinien dostarczyć aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz zwrócić poprzednią legitymację.

 Wydanie duplikatu legitymacji

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji wydanej na druku MEN-I/50/2 należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.- wpłata na rachunek bankowy:

Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Oddział w Łopienniku

                               nr konta: 53 8200 1018 2002 1800 0462 0017

z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji; imię i nazwisko ucznia

Duplikaty legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.

Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni od wniesienia opłaty.

 Prosimy, by sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń, legitymacji itp. w okresie wakacyjnym nie zostawiać na ostatnią chwilę i odpowiednio wcześniej zgłosić się do szkoły. Zachęcamy również do wcześniejszego kontaktu telefonicznego 82 577 33 17.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwiec 2015 r. sekretariat będzie nieczynny.

Informacja dla rodziców!

Informacja o zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową oraz harmonogram reform w kolejnych latach. Znajdziecie tu Państwu także informacje nt. procesu aplikowania o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników.

Plakat_informacyjny_dla_rodzicow.pdf

Informacja_dotyczaca_harmonogramu_reformy_w_kolejnych_latach.pdf

Kolonie letnie 2015!

W załączeniu przesyłam ofertę wyjazdu na kolonie
letnie 2015 w Rowach, organizowane przez Związek Zawodowy Rolników
"Ojczyzna" i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Oferta
jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych
po 1 stycznia 1999 r.), których rodzice, bądź jedno z
rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
(KRUS). 
    Koszt całego turnusu to 390,00 zł + koszt tansportu ok.
160,00 zł, turnus trwa 2 tygodnie - planowane 4 turnusy w
terminach:
     I: 30.06.2015 - 13.07.2015 
     II: 13.07.2015 - 26.07.2015 
     III: 26.07.2015 - 08.08.2015 
     IV: 08.08.2015 - 21.08.2015 
    
    W załącznikach znajdą Państwo: informację szczegółową,
ogłoszenie, kartę kwalifikacyjną uczestnika wyjazdu i kartę
kwalifikacyjną w formacie jpg na której są oznaczone pola które
należy uzupełnić, oświadczenie rodziców, listę uczestników oraz
listę wpłat.

 

ogloszenie.doc

INFORMACJA_O_KOLONIACH_LETNICH_W_2015_ROKU.doc

KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_WYPOCZYNKU.doc

Nabór do klasy I SP

Dyrektor Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym ogłasza nabór do

klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2015/2016

 

20 marzec – 20 kwiecień 2015 r. składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy I  szkoły podstawowej
 

Kandydaci z obwodu Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym zostają przyjęci na podstawie zgłoszenia:

zgloszenie_do_kl._I_szkoly_podstawowej.docx

Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym zostają przyjęci na podstawie wniosku:

wniosek_o_przyjecie_do_kl._I_szkoly_podstawowej.docx

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

regulamin_rekrutacji_do_klasy_pierwszej_Szkoly_Podstawowej.docx

 

Nabór do klasy I Gimnazjum

Dyrektor Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym ogłasza nabór

do klasy pierwszej Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

 

20 marzec – 29 maj 2015 r. składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy I  gimnazjum
 

Kandydaci z obwodu Gimnazjum w Łopienniku Nadrzecznym zostają przyjęci na podstawie zgłoszenia:

zgloszenie_do_kl._I_gimnazjum_.docx

Kandydaci spoza obwodu Gimnazjum w Łopienniku Nadrzecznym zostają przyjęci na podstawie wniosku:

wniosek_do_kl._I_gimnazjum.docx

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

Regulamin_rekrutacji_do_Gimnazjum.doc

 

Rekrutacja do przedszkola

Szanowni rodzice
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym, zaprasza do zapisu dzieci do przedszkola na rok 2015/2016.
Zapisu można dokonać od 17 marca do 17 kwietnia 2015 r. w sekretariacie szkoły.

 
 ZAPRASZAMY!!!
 
 

Harmonogram rekrutacji do oddziałuprzedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowejw Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

 ·  6 marzec 2015 r. – ogłoszenie rekrutacji

·  9 marzec – 16 marzec 2015 r. – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 

·  17 marzec – 17 kwiecień 2015 r.  - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

·      20 kwiecień – 24 kwiecień 2015 r. – prace komisji rekrutacyjnej

·  27 kwiecień – 30 kwiecień 2015 r.  -  podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

·  1 maj – 29 maj 2015 r. procedura odwoławcza zgodnie z Regulaminu rekrutacji do oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

·    1 czerwiec – 31 sierpień 2015 r. – rekrutacja uzupełniająca (prowadzona w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu): składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

załączniki do pobrania:

Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_-_zal._1_(2015).doc

Harmonogram_rekrutacji__-_zal._3_(2015).doc

odwolanie_od_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej_-_zal._5_(2015).docx

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_(2015).doc

Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(2015).doc

Oswiadczenie_o_zamieszkiwaniu_na_terenie_gminy_(2015).doc

Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_(2015).doc

Regulamin_rekrutacji_do_przedszkola_(2015).doc

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego_-_zal._2_(2015).doc

Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_odmowy_przyjecia_-_zal._4_(2015).rtf

Dziennik Uonet+

Poniżej link do strony z dziennikiem elektronicznym oraz procedura pierwszego logowania celem ustalenia indywidualnego hasła dostępu. Pierwsze logowanie jest możliwe dla osób, których adres e-mail został przekazany do szkoły i wprowadzony do bazy (wychowawcy dla rodziców i uczniów, administrator dla nauczycieli). W wypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z w/w.

Dziennik elektroniczny ZS: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalopiennikgorny

Instrukcja pierwszego logowania: uonetplus - pierwsze logowanie.pdf

Rozkład przewozów na rok szkolny 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników dla SP i Gimnazjum na rok szkolny 2014 / 2015:

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKOW 2014/2015 (doc)

Powyższy zestaw podręczników został również umieszczony na gazetce szkolnej (przy portierni)

Wiadomości

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
  Łopiennik Nadrzeczny 5a,
  22-351 Łopiennik Górny
 • (082)577-33-17
  fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć