Dokumenty Regulaminy i procedury Wzory dokumentów

  Dokumenty szkoły

  Dokumenty

  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej                                  S_T_A_T_U_T_PSP.doc

  Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2020    program_wychowawczo_profilaktyczny_2017_2020.docx

  Zasady organizacji pomocy psych-pedagogicznej                Zasada_organizowania_PPP.doc

  Koncepcja Pracy Zespołu Szkół na lata 2017 - 2020            Koncepcja_Pracy_Szkoly_2017-2019.docx                  

  Polityka bezpieczeństwa                                                       polityka bezpieczeństwa (doc)

  Instrukcja zarządzania systemem inforamtycznym               Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (doc)

  Kontrola Zarządcza                                                              Regulamin_Kontroli_Zarzadczej.doc​ 

  Polityka zarządzania ryzykiem                                             Polityka_zarzadzania_Ryzykiem(1).doc

  Regulamin ZFŚŚ                                                                 Regulamin_ZFSS_(1).doc

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
   Łopiennik Nadrzeczny 5a,
   22-351 Łopiennik Górny
  • (082)577-33-17
   fax: (082)577-33-17

  Galeria zdjęć