• Plan zajęć pozalekcyjnych

        • Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu"