opłaty za korzystenie ze świadczeń przedszkola Dokumenty rekrutacja 2016/2017

Przedszkole

opłaty za korzystenie ze świadczeń przedszkola


Opłaty za świadczenia Oddziału Przedszkolnego należy dokonywać w terminie od 10-go do 15-go dnia każdego następnego miesiąca, tj.:

  za miesiąc wrzesień od 10  do 15-go października 2016

  za miesiąc październik od 10  do 15-go listopada 2016

  za miesiąc listopad od 10  do 15-go grudnia 2016

  za miesiąc grudzień od 10  do 15-go stycznia 2017

  za miesiąc styczeń od 10  do 15-go lutego 2017

  za miesiąc luty od 10  do 15-go marca 2017

  za miesiąc marzec od 10  do 15-go kwietnia 2017

  za miesiąc kwiecień od 10  do 15-go maja 2017

  za miesiąc maj od 10  do 15-go czerwca 2017

  za miesiąc czerwiec od 10  do 15-go lipca 2017

 

 

Od nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe.

Płatności należy regulować gotówką w kasie Urzędu Gminy Łopiennik Górny lub przelewem na poniższe konto:
Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Oddział w Łopienniku

nr konta: 53 8200 1018 2002 1800 0462 0017

z dopiskiem: za świadczenia Oddziału Przedszkolnego; imię i nazwisko dziecka.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
    Łopiennik Nadrzeczny 5a,
    22-351 Łopiennik Górny
  • (082)577-33-17
    fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć