• Samorząd Uczniowski

     • Przewodniczący - Karol Suchodolski
     • Zastępca - Emil Rybak
     • Sekretarz - Pola Zaj


        Poczet flagowy:

        Joanna Mazur

        Martyna Szerega

        Jakub Mazur


     Opiekun samorządu - Pan Dariusz Jagiełło

     Rzecznik Praw Ucznia - Pani Marzena Szymaniak