Partnerzy


Piątek 23.02.2018

Godziny lekcyjne

1. 800 - 845                   

2. 855 - 940

3. 950 - 1035            

4. 1055 - 1140

5. 1200 - 1245          

6. 1250 - 1335

7. 1340 - 1425

1035 - 1055 - przerwa obiadowa dla SP

1140 - 1200 - przerwa obiadowa dla GIM

Licznik

liczba odwiedzin: 654848

informacja dla Rodziców i uczniów

zmiana planu lekcji

 

Nowy plan lekcji obowiązujący od 19.02.2018
 

19.02.xlsx

Nabór do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej 2018/2019

Dyrektor Szkoły Postawowej w Łopienniku Nadrzecznym ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2018/2019

Wnioski  o przyjęcie dziecka  można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w termie określonym w harmonogramie rekrutacji.

harmonogram_rekrutacji_do_oddzialu_przedszkolnego_2018.19(1).docx

harmonogram_rekrutacji_do_klasy_I_szkoly_podstawowej_2018.19.docx

Harmonogram zajęć dodatkowych z uczniami, realizowanych w ramach projektu pn. „Edukacja kluczem do sukcesu - program rozwoju uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym”,

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami w listopadzie 2017r. odbędą się wg harmonogramu przedstawionego przez wychowawców poszczególnych klas. Informacja o terminie znajduje się w e-dzienniku lub poniższym linku:

spotkania_z_rodzicami(1).docx

Dyrektor Mariusz Sapko

 

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Harmonogram przewozów na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram przewozów na rok szkolny 2017/2018

Trasa nr 1

Kurs poranny - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 700 – Zakręcie - Majdan Krzywski – Nowiny - Kolonia Krzywe – Łopiennik Górny – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym 

- 730  - Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia (trasa za kościołem) – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym.

- 750  - Zakończenie przewozu 

Kurs powrotny - przewóz dzieci z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:
 1435- Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia (trasa za kościołem) – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym.

1450- Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym - Łopiennik Górny – Kolonia Krzywe – Nowiny -  Majdan Krzywski – Zakręcie

- l510- Zakończenie przewozu

Trasa nr 2

Kurs poranny - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 700 - Gliniska - Krzywe – Olszanka - Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

- 730 Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia - Zespół Szkół
w Łopienniku Nadrzecznym

- 750  - Zakończenie przewozu porannego

Kurs powrotny - przewóz dzieci z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- l435 – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Dolny Kolonia – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

- 1450 - Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Olszanka – Krzywe – Gliniska

- 1510  - Zakończenie przewozu.

Trasa nr 3

Kurs poranny  - przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym i Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 700- Łopiennik Podleśny – Szkoła Podstawowa w  Łopienniku Dolnym 

- 715- Szkoła Podstawowa w  Łopienniku Dolnym – Borowica - Szkoła Podstawowa w  Łopienniku Dolnym 

- 730- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – Kolonia Dobryniów - Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

- 745- Zakończenie przewozu porannego.

Kurs powrotny- przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym i z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym:

- 1245 – Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym

- l310- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym - Łopiennik Podleśny - Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym

- l330- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – Borowica - Szkoła Podstawowa
w Łopienniku Dolnym

- l350- Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym - Kolonia Dobryniów - Zespół Szkół
w Łopienniku Nadrzecznym

- 1435- Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym – Łopiennik Podleśny - Kolonia Dobryniów Borowica – Żulin

1520- zakończenie przewozu.

Wiadomości

 •  

   

 • 5 kwietnia 2014 roku odbyły się Eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski w Badmintonie w Zamościu. Klub UKS „Amicus”  reprezentowali zawodnicy Mateusz Chemicz i Kamil Zawada, którzy po zwycięskich pojedynkach w grze podwójnej wywalczyli awans do indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w Badmintonie, które odbędą się w Kępnie. Jest to duży sukces naszych zawodników, z którego się cieszymy i gratulujemy takiego wyniku.

  Sukces w badmintonie! - Obrazek 1

 • Temat : Profilaktyka a  Ty . Warsztaty edukacyjno- profilaktyczne Spektakl pt „ trzy razy nie”

            Zajęcia warsztatowe przeprowadzone były  w klasie II a gimnazjum w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym w miesiącu listopad- grudzień. PaT to program skierowany przede wszystkim do młodzieży, ale również do nauczycieli i rodziców. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień poprzez:

 •     Dzieci z przedszkola w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym jak co roku 25 listopada obchodziły  Światowy Dzień Pluszowego Misia zorganizowanego przez panią Wiolę i Dorotkę z biblioteki szkolnej.

     Tegoroczne święto  rozpoczęło się głośnym  STO LAT dla wszystkich misiów przyniesionych przez dzieci do przedszkola. Tego dnia biblioteka przekształciła się w „Misiolandię” pełną misiów.

 • 30.11.1999

  Rozśpiewany Łopiennik
  I Przegląd Piosenki Patriotycznej


   

  20.11.2013r. w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym odbył się I Przegląd Piosenki Patriotycznej. Ideą konkursu była edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.
  Organizatorami konkursu byli:
  1.  Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
  2   Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym
  Honorowy patronat pełnił Wójt Gminy  Łopiennik. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

  Uczestnicy konkursu wystąpili w  4  kategoriach wiekowych:
    -  I    kategoria soliści szkoła podstawowa
    -  II   kategoria  soliści          gimnazjum
    - III   kategoria zespoły         szkoła podstawowa
    - IV  kategoria zespoły         gimnazjum

Ogłoszenie

Pesel na legitymacji

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych na legitymacjach szkolnych powinien znajdować się numer pesel ucznia.

W związku z powyższym wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym winni niezwłocznie zgłosić się do sekretariatu szkoły celem wpisania nr Pesel i opatrzenia go pieczęcią urzędową szkoły.

Nr Pesel na legitymacji szkolnej umożliwi weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ oraz daje możliwość korzystania z uprawnień do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL i pieczęci urzędowej szkoły traktowane są jako nieważne.

 Wymiana legitymacji

Legitymacje wydane na druku MENiS- II/180/2 są nieważne i podlegają wymianie. W tym celu uczeń powinien dostarczyć aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz zwrócić poprzednią legitymację.

 Wydanie duplikatu legitymacji

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji wydanej na druku MEN-I/50/2 należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.- wpłata na rachunek bankowy:

Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Oddział w Łopienniku

                               nr konta: 53 8200 1018 2002 1800 0462 0017

z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji; imię i nazwisko ucznia

Duplikaty legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.

Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni od wniesienia opłaty.

 Prosimy, by sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń, legitymacji itp. w okresie wakacyjnym nie zostawiać na ostatnią chwilę i odpowiednio wcześniej zgłosić się do szkoły. Zachęcamy również do wcześniejszego kontaktu telefonicznego 82 577 33 17.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

ogloszenie_o_naborze_RPWL.12.2.gimnazjumdocx.docx

ogloszenie_o_naborze_RPWL.12.2podstawowa.docx

 

Informacja o wyborze oferty w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

 

Informacja_o_wyborze_oferty__-_Szkola_Podstawowa.PDF

Informacja_o_wyborze_oferty_-_Gimnazjum.PDF

Lista dzieci przyjętych do przedszkola i kl I SP

Listy uczniów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Lista_kandydatow_przyjetych_do_oddz._przedszkolnych_na_rok_szkolny_2016-2017w2.pdf

lista_kandydatow_przyjetych_do_kl._I_szkoly_podstawowej_na_rok_szkolny2016-2017w2.pdf

Nabór do Oddziału Przedszkolnego 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

Wnioski  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły http://zs-lopiennik.edupage.org w zakładce "Przedszkole"

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w termie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Dziennik Uonet+

Poniżej link do strony z dziennikiem elektronicznym oraz procedura pierwszego logowania celem ustalenia indywidualnego hasła dostępu. Pierwsze logowanie jest możliwe dla osób, których adres e-mail został przekazany do szkoły i wprowadzony do bazy (wychowawcy dla rodziców i uczniów, administrator dla nauczycieli). W wypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z w/w.

Dziennik elektroniczny ZS: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalopiennikgorny

Instrukcja pierwszego logowania: uonetplus - pierwsze logowanie.pdf

Wiadomości

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
  Łopiennik Nadrzeczny 5a,
  22-351 Łopiennik Górny
 • (082)577-33-17
  fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć