Nawigacja

Plan lekcji 2015/2016 - I semestr

Informacje i aktualnosci

Plan lekcji 2015/2016 - I semestr

PLAN LEKCJI 2015/2016 SEMESTR I

ZMIANA OD DNIA 5.10.2015

ZESPÓL SZKÓL W ŁOPIENNIKU NADRZECZNYM

plan_przedszkola_2015-2016.doc

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

 

Lp

I

II

III

IV

V

VI

I a

I b

II a

III a

III b

PO

1.

ew

ew

ew

jp

muz mat mat ja wdż bio jp

2.

ew

ew

ew

ja

jp ja jp tech wos mat che

3.

rel

ew

ew

mat

jp prz his jp mat j.ang/wf wf/j.ang

4.

 wf

ja

wf

rel

mat jp tech rel bio wf/j.ang j.ang/wf

5.

ep

wf

rel wf ja his rel mat jp che edb

6.

 

 

 

prz rel wdż wf che inf jp rel

7.

 

 

 

        wdż wf edb inf

WT

1.

ja

ep

ew

jp wf rel muz jp ja mat mat

2.

ew

ew

ew

mat jp wf ja mat geo jp fiz

3.

ew

ew

ew

wf mat ja jp bio fiz his jp

4.

ew

rel

wf

gw gw gw gw gw gw gw gw

5.

wf

em

ep

prz pla mat jn wf jp rel his

6.

 

 

 

pla prz jp wf his rel fiz jn

7.

 

 

 

      geo   jn    

ŚR

1.

ew

ew

ew

wf ja mat bio ja wf jp jp

2.

ew

wf

ew

prz mat ja jp tech che inf jp

3.

ew

ew

ew

jp tech prz mat jp mat j.ang/wf wf/j.ang

4.

zk

ew

rel

ja his wf wf muz jp che mat

5.

 

ew

 zk

mat wf jp chem jn z.art wf/j.ang j.ang/wf

6.

 

 

 

tech   zk ja wf his bio che

7.

 

 

 

               

CZ

1.

ew

ja

ew

his wf jp mat fiz ja z.art jp

2.

ew

ew

ew

ja pol rel rel mat mat jp geo

3.

ja

ew

em

wf mat mat jp jp his j.ang/wf wf/j.ang

4.

wf

rel

ja

mat prz wf tech geo rel wf/j.ang j.ang/wf

5.

 

 

 

zk rel his fiz rel wf mat mat

6.

 

 

 

  zk tech wos wf geo rel fiz

7.

 

 

 

      wf wos jn geo rel

PI

1.

ew

wf

ew

jp jp mat wdż jp pla mat mat

2.

ew

zk

ew

jp wf pla mat mat mat jn his

3.

em

ew

ja

mat prz wf his wf jp fiz z.art

4.

rel

ew

wf

muz ja prz jp his ja wf jn

5.

 

 

 

rel his muz jn ja wf jp bio

6.

 

 

 

    jp ja jn bio his wf

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
    Łopiennik Nadrzeczny 5a,
    22-351 Łopiennik Górny
  • (082)577-33-17
    fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć