Nawigacja

Plan lekcji 2015/2016 - I semestr

Informacje i aktualnosci

Plan lekcji 2015/2016 - I semestr

PLAN LEKCJI 2015/2016 SEMESTR I

ZMIANA OD DNIA 7.01.2016

ZESPÓL SZKÓL W ŁOPIENNIKU NADRZECZNYM

plan_przedszkola_2015-2016.doc

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

 

Lp

I

II

III

IV

V

VI

I a

I b

II a

III a

III b

PO

1.

ew

ew

ew

ja

mat mat jp tech j.ang mat jp

2.

wf

ew

ew

jp

zaj his wf mat mat j.pol mat

3.

wf

ew

ew

mat

jp jp muz geo bio j.ang/wf wf/j.ang

4.

 ja

rel

wf

prz

his zaj mat che j.pol wf/j.ang j.ang/wf

5.

ep

ew

ja wf rel ja che j.pol geo rel bio

6.

 

 

 

pla wf rel ja   wf   rel

7.

 

 

 

      rel   zaj    

WT

1.

ew

ep

ew

jp ja wf his tech bio fiz j.pol

2.

ew

ew

ew

wf mat rel fiz rel his mat tech

3.

ew

ew

ew

mat wf mat jn his tech j.pol rel

4.

wf

ew

rel

gw gw gw gw gw gw gw gw

5.

 

 

ja

rel his jp jp mat rel j.nie mat

6.

 

 

 

  jp prz wf j.ang wos che his

7.

 

 

 

      rel wf che his  

ŚR

1.

ew

ew

ew

zk prz his jp   pla j.pol mat

2.

ew

ew

ew

muz jp prz mat j.pol fiz geo inf

3.

ew

ew

ew

mat wf jp tech his mat j.ang/wf wf/j.ang

4.

ja

wf

wf

jp rel wf wos bio jp wf/j.ang j.ang/wf

5.

 rel

ja

 wf

wf muz mat ja j.nie wf mat his

6.

 

 

 

prz   ja   wf j.nie edb che

7.

 

 

 

        wos   j.nie fiz

CZ

1.

ew

wf

ew

his jp ja mat mat j.pol z.art fiz

2.

ew

ew

ew

mat prz muz his j.ang wf j.pol che

3.

ew

ew

em

ja mat wf jp jp mat j.ang/wf wf/j.ang

4.

em

em

rel

wf pla mat bio jp rel wf/j.ang j.ang/wf

5.

 

 rel

 

jp zk wdż wf j.nie j.ang fiz j.pol

6.

 

 

 

    jp wdż rel inf che j.nie

7.

 

 

 

        wf j.nie rel  

PI

1.

ew

zaj

ew

jp ja jp tech fiz his mat mat

2.

ew

ew

ew

ja prz mat mat muz geo inf j.pol

3.

rel

ja

zk

zaj mat zk geo wf mat bio j.pol

4.

zk

wf

ep

mat wf pla jp mat wf j.pol geo

5.

 

 

 

rel jp prz wf ja j.pol his j.nie

6.

 

 

 

prz ja wf j.nie jp j.ang wf edb

7.

 

 

 

 

 

 

 j.ang

 wdż

 

 

 wf

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
    Łopiennik Nadrzeczny 5a,
    22-351 Łopiennik Górny
  • (082)577-33-17
    fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć